Biblioteka szkolna ZSP9 w Łodzi

Ogólne informacje

Poniedziałek:

8.00 - 15.00

Wtorek:

10.30 - 15.30

Środa:

8.00 - 14.00

Czwartek:

8.00 - 14.00

Piątek:

8.00 - 14.00

Lista zakupionych książek
Sprawozdanie z realizacji działań w związku z przyznaniem środków na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa